Poziv na sudjelovanje u
e-časopisu MDP-a

Manjinsko društvo pisaca poziva članove da sudjeluju u nastanku drugog izdanja e-časopisa MDP-a.

Svaki će broj e-časopisa imati drugog urednika koji će odabrati radove za objavu.

Primamo radove svih žanrova duljine do pet kartica (9000 znakova).

Moguće teme vaših radova, u čemu ste posve slobodni u izrazu, mogle bi biti izgubljene riječi, one koje zametnemo ili zaboravljamo. Ubrzano, digitalno vrijeme što ga živimo, ili nas ono obuzima i zaokuplja, možda je jedan od niza uzroka tom gubitku i zaboravu. Istovremeno, pojavile su se i zasule nas nove globalne riječi, poput primjerice pandemije.

Medijska mašina zasipa nas poštapalicama prenoseći izravni govor, pa se i u tekstovima, osim u elektroničkim medijima, poput mentalnih štaka potpomažemo riječima ‘znači’, da ne spominjemo ‘naime’ ili ‘elem’. Takvi autori znaju u završnoj rečenici ‘prisnažiti’ i „a što će biti dalje, ostaje da se vidi“.

Razmislimo o riječima što ih zaboravljamo, a nekoć nam bijahu/bjehu, a možda i sada jesu važne. Sami ćete dometnuti one iz svojega iskustva i godina ‘demokracije’ koju smo, kako govore, sami birali.

O tome je RIJEČ.

Pošaljite tekstove do 1. 2. 2022. godine na mdp@mdp.hr

Odgovori

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑