Časopis izlazi četiri puta godišnje u nakladi Manjinskog društva pisaca (MDP) i urednikom/com za svaki broj posebno. Za sadržaj i izradu publikacije odgovoran je Bosiljko Domazet, predsjednik Manjinskog društva pisaca.

Čitajte sada

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top