Bogatstvo jezika, kultura, tradicija, književnosti, umjetnosti…

Manjinsko društvo pisaca upisano je 20. 1. 2021. godine u Registar udruga Republike Hrvatske i okuplja one koji su suglasni da je program društva u skladu s njihovim razumijevanjem javne i profesionalne djelatnosti pisaca, odnosno autora/ica književnih i srodnih umjetničkih oblika stvaralaštva. Područje djelovanja Manjinskog društva pisaca kultura su i umjetnost.

 

Postojeće udruge književnika/pisaca imaju svoje poslanje kojima, vjerujemo i nadamo se u dijalog, možemo pomoći u oblikovanju modela i načina uključivanja onih za koje se mi zalažemo, jer oni, njegujući svoj izričaj manjine kojoj pripadaju obogaćuju raznolikost hrvatskog i šireg književnog podneblja.

 

Posebno mjesto u ovoj inicijativi, koja je urodila osnivanjem društva, zauzima želja za stvaranjem institucijskog konteksta za uključivanje mladih i manje afirmiranih imena, pripadnika svih manjina. Njihovo uključivanje u rad Manjinskog društva pisaca bilo bi višestruko korisno kako za njih, tako i za hrvatsku kulturu.

 

Najzad, ako spomenemo tek nacionalne manjine, one imaju svoje izdavačke djelatnosti, ali ni broj mogućih objavljenih djela, ni iznosi koje Savjet za nacionalne manjine odobrava, kao ni oblici distribucije i promocije, ne zadovoljavaju očekivanja znatnog broja književnika/pisaca manjina.

 

Stoga, smatrali smo da je sazrelo vrijeme za uspostavljanje Manjinskog društva pisaca koje bi ujedinilo književne i društvene inicijative manjina u Hrvatskoj te stvorilo platformu za ravnopravnost i njihovo stvarno uključivanje u društveni i kulturni život.

 

Dojma smo, o čemu naravno možemo razgovarati, da je prostor za objavljivanje lijepe riječi doista skučen. Posebno kada je riječ o autorima iz neke od nacionalnih, konfesionalnih i inih manjina za koje su umnogome zatvorena vrata za kreativno uključivanje u kulturne književne tokove.

 

Ovom inicijativom i osnivanjem društva, mi pokušavamo otvoriti razgovor o manjinama. U ovom slučaju i sa svima onima koji su pripadnici, iako im to ne mora biti glavno obilježje identiteta, nacionalnih, konfesionalnih i svih drugih manjina.

 

Takve smo ciljeve i naveli u Statutu udruge:

  • udruživanje i potpora slobodnom radu i izražavanju pisaca nacionalnih, konfesionalnih i pripadnika svih drugih manjina u djelovanju na području kulture i umjetnosti;
  • promicanje i razvoj umjetničkog stvaralaštva u svim medijima na području RH, Europske unije i svijeta te širenje i promicanje manjinske baštine;
  • promicanje i unapređenje profesionalnog i društvenog statusa pisaca u njihovu stvaralačkom izražavanju u svim medijima;
  • promicanje i unapređenje književnog i umjetničkog stvaralaštva i općih standarda pisane i javne riječ; zaštita i unapređenje prava i interesa manjinskih pisaca;
  • podizanje svijesti o ulozi i važnosti stvaralaštva pripadnika manjina;
  • poticanje istraživanja, znanja i unapređenja u čuvanju identiteta svih manjinskih zajednica u suradnji sa sveučilištima i istraživačkim centrima;
  • podizanje standarda i kvalitete književnog, kulturnog i umjetničkog izražavanja i stvaralaštva pripadnika manjina.

Izvršni odbor Manjinskog društva pisaca:

Bosiljko Domazet

Sead Alić

Odgovori

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑