Bogatstvo jezika, kultura, tradicija, književnosti, umjetnosti…

Manjinsko društvo pisaca upisano je 20. 1. 2021. godine u Registar udruga Republike Hrvatske i okuplja one koji su suglasni da je program društva u skladu s njihovim razumijevanjem javne i profesionalne djelatnosti pisaca, odnosno autora/ica književnih i srodnih umjetničkih oblika stvaralaštva. Područje djelovanja Manjinskog društva pisaca kultura su i umjetnost.

Takve smo ciljeve i naveli u Statutu udruge:

  • udruživanje i potpora slobodnom radu i izražavanju pisaca nacionalnih, konfesionalnih i pripadnika svih drugih manjina u djelovanju na području kulture i umjetnosti;
  • promicanje i razvoj umjetničkog stvaralaštva u svim medijima na području RH, Europske unije i svijeta te širenje i promicanje manjinske baštine;
  • promicanje i unapređenje profesionalnog i društvenog statusa pisaca u njihovu stvaralačkom izražavanju u svim medijima;
  • promicanje i unapređenje književnog i umjetničkog stvaralaštva i općih standarda pisane i javne riječ; zaštita i unapređenje prava i interesa manjinskih pisaca;
  • podizanje svijesti o ulozi i važnosti stvaralaštva pripadnika manjina;
  • poticanje istraživanja, znanja i unapređenja u čuvanju identiteta svih manjinskih zajednica u suradnji sa sveučilištima i istraživačkim centrima;
  • podizanje standarda i kvalitete književnog, kulturnog i umjetničkog izražavanja i stvaralaštva pripadnika manjina.

Izvršni odbor Manjinskog društva pisaca

Odgovori

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑