„Drugi glas“, prvo izdanje elektroničkog časopisa Manjinskog društva pisaca

Nedavno je objavljeno prvo izdanje elektroničkog časopisa Manjinskog društva pisaca (MDP) imenom „Drugi glas“. Riječ je o časopisu za koji je izbor radova napravila njegova urednica, književnica i književna kritičarka, Jadranka Pintarić.

E-časopis će na stranicama https://mdp.hr/drugi-glas/ biti objavljivan četiri puta godišnje i urednikom/com za svaki broj posebno. Pozivi za suradnju također se mogu pronaći na stranicama MDP-a.

Doista, kome treba da se 2021. naziva manjinskim piscem, upitala je u uvodniku prvog izdanja njegova urednica Jadranka Pintarić i nastavila: „Koga briga? Kad je većinski jezik jedino engleski (ne računam Kinu i Indiju!); kad je koeficijent deteritorijalizacije zapadnjački; kad je političko polje ionako doslovno sve kontaminiralo. I da, ima pravo Casanova: sve je to anakronizam i literarni etnocentrizam. I da, zapravo svi smo manjinski, osim onih koji pišu na engleskom, objavljuju kod multinacionalnih korporativnih nakladnika i imaju moćnu marketinšku mašineriju iza sebe. I da, naše su etnocentrističke naklade u nekim drugim kulturama bibliofilske, tj. smiješne.“

 

 

Odgovori

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑