Luka Mataković:
Kako disanje smeta životu (iz neobjavljene knjige)

ŽIVOT JEDNOG MAJMUNA

Majmuni su živjeli u drveću. Visjeli su s grana. Njušili su jedni drugima stražnjice. Čistili su jedni drugima dlaku. Noću su palili vatre i plesali.

Jedan među majmunima uopće nije bio majmun. Bio je čovjek. Čovjek je pokušavao naučiti majmune pravilima lijepa ponašanja. Pokrenuo je školu za mlade majmune i učio ih čitati i pisati. Continue reading “Luka Mataković:
Kako disanje smeta životu (iz neobjavljene knjige)”

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑